Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om opptrappingsplanen for psykiatri, der ikke et øre av de nye driftsmidlene settes inn for å styrke psykiatriske institusjoner, slik at en rekke pasienter står uten tilbud

Datert: 24.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten