Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om klarsignalet for utbygging av Beiarnvassdraget i Nordland, og hvorfor statsråden ikke kunne medvirke til at det ble laget en ny konsekvensutredning

Datert: 24.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten