Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til forsvarsministeren

Om at feilberegning av utgiftene til fredsbevarende operasjoner i utlandet skal medføre kutt på 500 mill. kr i det ordinære forsvarsbudsjettet og innsparinger i helsevesenet

Datert: 31.05.2000
Besvart: 31.05.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten