Muntlig spørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til finansministeren

Om auken i folketrygda sine utgifter, og finansministeren si utsegn om at ein ikkje har planar om endringar i dei grunnleggande regelverka

Datert: 31.05.2000
Besvart: 31.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF):


Les hele debatten