Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Om å redusera matmomsen, då fleire rapportar og undersøkingar viser at matvareprisane er den viktigaste grunnen til den auka grensehandelen

Datert: 31.05.2000
Besvart: 31.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten