Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om å muliggjøre refusjon av utgifter til tannbehandling for institusjonstrengende som pleies i hjemmet

Datert: 03.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): En 81-årig fredrikstaddame sitter igjen med en tannlegeregning på 26 000 kroner etter at hun falt, slo ut tenner og brokonstruksjon. Ektemannen rammes økonomisk fordi han har påtatt seg omsorgen, selv om kona er døgnkontinuerlig institusjonstrengende. Hadde hun fått behandling av offentlig tannlege, vært under omsorg av kommunal hjemmesykepleie eller plassert i institusjon, ville utgifter blitt dekket.

Hva vil statsråden foreta seg som kan muliggjøre refusjon av utgifter?


Les hele debatten