Spørretimespørsmål fra Bjørnar Olsen (A) til kommunalministeren

Om Kommunaldepartementets overordnede rolle i distriktspolitikken, og hvordan det skal kunne etterprøve vedtak fattet av andre departementer som ikke er til fordel for distriktene

Datert: 07.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Bjørnar Olsen (A)

Spørsmål

Bjørnar Olsen (A): Kommunaldepartementet har med den nye Regjeringen fått en overordnet rolle i distriktspolitikken.

Dersom andre departement fatter vedtak som ikke er til fordel for distriktene, hvordan skal så Kommunaldepartementet konkret kunne etterprøve dette?


Les hele debatten