Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til planleggingsministeren

Om å knytte det nye høgskolebygget i Haugesund opp til den forbipasserende naturgassledningen for å få optimale forhold for gassteknologisk utdannelse

Datert: 07.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av planleggingsminister Eldbjørg Løwer

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): For å kunne tilby studentene optimale forhold for gassteknologisk utdannelse, bør Høgskolen Stord/Haugesunds nybygg i Haugesund knyttes opp til den forbipasserende gassledning og ferdigstilles med vannbåret varmesystem basert på gass. Dette vil være i tråd med intensjonene i St.meld. nr. 58 (1996-97).

Vil statsråden ta initiativ til at høgskolebygget i Haugesund tilknyttes naturgassledningen?


Les hele debatten