Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om utbygging av barnekardiologisk og barnehjertekirurgisk tjeneste ved Rikshospitalet versus etablering av samarbeid med et senter i utlandet

Datert: 07.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Statens helsetilsyn og fagmiljøet støtter utbyggingen av barnekardiologisk og barnehjertekirurgisk tjeneste ved Rikshospitalet. Statens sykehusråd tilrår derimot at Norge etablerer samarbeid med et senter i utlandet.

Hvordan ser helseministeren på dette?


Les hele debatten