Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om beslutningen om å iverksette fastlegeordningen 1. juni 2001, selv om det i øyeblikket mangler 400-500 allmennleger til ordningen

Datert: 10.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Regjeringen har bestemt at fastlegeordningen skal tre i kraft 1. juni 2001 selv om det i øyeblikket mangler 4-500 allmennleger som vil delta i ordningen.

Finner statsråden det forsvarlig å iverksette fastlegeordningen i en slik situasjon?


Les hele debatten