Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at det i statsbudsjettet ikke ligger ekstra penger til en utvidelse av metadon- og Subutex-behandling for heroinmisbrukere

Datert: 10.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sosialministeren har skapt store forventninger hos en rekke unge heroinmisbrukere i landet med sitt forslag om at 10 års grensen for å ha misbrukt heroin ikke skal være absolutt for å få metadon eller Subutex assistert rehabilitering. Dessverre ligger det ikke ekstra penger i statsbudsjettet til en utvidelse av metadon og Subutexbehandling.

Hvorfor følger ikke statsråden opp sine egne løfter ved å bevilge mer penger til medikamentassistert behandling?


Les hele debatten