Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å få slutt på bruken av korridorpasienter ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, hvor en ledig sengepost ikke kan tas i bruk pga. dårlig økonomi

Datert: 10.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal er fra 1. oktober 2000 ilagt døgnmulkt av brannvesenet i Ålesund på 12 000 kroner, grunnet at bruk av korridorpasienter stenger for rømning ved en eventuell brann. Dette gjøres på tross av at sykehuset har en ledig sengepost, men kan ikke ta denne i bruk grunnet dårlig økonomi. I stedet for å sørge for at denne sengeposten blir åpnet, arbeider fylkeskommunen for at døgnmulkta frafaller.

Hva vil statsråden gjøre for at denne bruken av korridorpasienter tar slutt?


Les hele debatten