Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til sosialministeren

Om retningslinjene for sosialkontorenes taushetsplikt i forhold til utleier når de plasserer voldskriminelle

Datert: 11.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I april 1996 svarte daværende sosialminister Hill-Marta Solberg at hun ville se på retningslinjene for sosialkontorenes taushetsplikt i forhold til utleier når de plasserte voldskriminelle. Bakgrunnen var en sak fra Askøy hvor en voldtektdømt som var løslatt på prøve, voldtok den kvinnelige utleier som ikke hadde kjennskap til vedkommendes bakgrunn. Nå har en tilsvarende sak skjedd igjen.

Hva har departementet gjort i mellomtiden?


Les hele debatten