Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Om hvorvidt dagens lovverk er tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av sikringsdommer ut fra samfunnets krav på beskyttelse

Datert: 11.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En del mennesker som har begått lovbrudd idømmes også sikring som ledd i å beskytte samfunnet mot nye kriminelle handlinger etter endt soning.

Mener statsråden at dagens lovverk er tilstrekkelig som ledd i å sikre en forsvarlig gjennomføring av sikring ut fra samfunnets krav på beskyttelse?


Les hele debatten