Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til finansministeren

Om fagbevegelsens aksjon "For velferdsstaten", som krever tiltak mot spekulasjonsøkonomien og begrensning av multinasjonale selskapers maktposisjon

Datert: 11.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Aksjonen For velferdsstaten ble startet av fagbevegelsen, og samler i dag organisasjoner med til sammen rundt 950 000 medlemmer. Aksjonen "avviser en globalisering av økonomien som baserer seg på liberalisering, deregulering og fri flyt av kapital", og "krever tiltak mot spekulasjonsøkonomien og begrensning av de multinasjonale selskapers enorme maktposisjon".

Er statsråden enig i aksjonens formål, eventuelt hvilke initiativ vil statsråden ta for å følge opp dette formålet?


Les hele debatten