Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til statsministeren

Om samordnet eiendomsutvikling i Bjørvika med tanke på byutvikling og å bidra finansielt til senketunnelen, og om når staten vil gå inn i et felles utviklingsselskap med Oslo kommune

Datert: 12.10.2000
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 18.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Samordnet eiendomsutvikling i Bjørvika er nødvendig for byutviklingen i området, og for å kunne bidra finansielt til senketunnelen som er en forutsetning for denne utviklingen. Eiendommene i området eies av ulike statlige og kommunale virksomheter. Oslo havnestyre har åpnet for byutvikling i området, og Oslo bystyre har enstemmig sagt seg villig til å gå inn i et felles utviklingsselskap med staten.

Når vil staten som grunneier tale med en stemme og gå inn i utviklingsselskapet?


Les hele debatten