Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Om at NSB BA har gitt uttrykk for at dei har for mange reisande i rushtida, og difor vil auka prisane for å få færre reisande på denne tida

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): NSB BA har gitt uttrykk for at dei har for mange reisande i rushtida, og vil difor auke prisane for å få færre reisande på denne tida av døgnet. Statsråden har avvist eit slikt forslag.

Er statsråden overtydd om at NSB BA har ein klår oppfatning av at NSB BA i lokaltransporten nettopp skal avlaste auka biltransport, og kva vil statsråden gjere for å forvissa seg om ei slik forståing i organisasjonen?


Les hele debatten