Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om behandlingstiden for godkjenningssøknaden fra Oasen Barneskole i Songdalen kommune

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Departementet ser ut til å ta seg meget god tid når det gjelder behandling av godkjenningssøknaden fra Oasen barneskole i Songdalen kommune. Dette fremstår som svært underlig med tanke på den iver og effektivitet statsråden viste når det gjaldt å trekke tilbake den tidligere godkjenningen gitt av statsråd Lilletun.

Ønsker statsråden også å fremstå som effektiv der en må forvente et positivt svar?


Les hele debatten