Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt dagens regler for konsesjon for ekspressbusser, og behandlingstiden på to år, er i tråd med målet om økt satsing på kollektivtrafikken

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): En rekke busselskaper har søkt om konsesjoner for ekspressbusser uten statsstøtte.

Synes statsråden at dagens regler for konsesjon, samt 2 års tidsbruk på konsesjonsbehandlingen, er i tråd med målsettingen om økt satsing på kollektivtrafikken?


Les hele debatten