Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Datert: 12.10.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): CatoSenteret i Son trues av nedleggelse. Samtidig ser vi at flere sykehus bygger ut egne rehabiliteringsavdelinger, hvor tilbudet vil koste det offentlige langt mer enn ved de private institusjonene. Årsaken er at sykehusene kan sende regningen for tilbudet i egen regi til staten gjennom ISF-ordningen.

Mener statsråden dette er effektiv bruk av knappe økonomiske ressurser, og hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer effektiv ressursbruk?


Les hele debatten