Spørretimespørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til samferdselsministeren

Om å gi statlige tilskudd slik at det kan innføres en nasjonal student- og elevrabatt i kollektivtrafikken

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): I løpet av de siste fem årene har billettprisene på kollektivtransport økt med 20 pst. på landsbasis på grunn av reduserte tilskudd til kollektivtrafikken. Samtidig er tilbudet en rekke steder redusert. Resultatet er et dyrt og dårlig tilbud. Elev- og studentorganisasjonene og Natur og Ungdom krever en nasjonal student- og elevrabatt på kollektivtrafikken.

Vil Regjeringen gå inn for at det gis statlige tilskudd, slik at det kan innføres en slik rabatt?


Les hele debatten