Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om faren for at Kulturbåten "Innvik" må avvikle driften hvis den ikke lenger får statstilskudd

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Kulturbåten "Innvik" er Norges flytende kulturhus. I 12 år har den fungert som arena for kunst- og kulturformidling for hele kystnorge. Det er fare for at Kulturbåten A/S må avvikle drifta dersom den ikke lenger får statstilskudd. Konsekvensen blir at folk langs kysten får dårligere muligheter til å oppleve kunst og kultur. Det vil også gå utover satsinga på den "kulturelle skolesekken" i kystkommunene.

Hvorfor mener statsråden at det ikke er et statlig ansvar å sikre drifta til Kulturbåten A/S?


Les hele debatten