Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om at asylsøkende kvinner som har flyktet fra kjønnsbasert forfølgelse, har vansker med å få opphold, og om å ta opp dette som ledd i oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon

Datert: 12.10.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 18.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge media har asylsøkende kvinner som har flyktet fra kjønnsbasert forfølgelse, vansker med å få opphold. De har blitt voldtatt i krig, eller de har brutt ut av et voldelig ekteskap. De er livredde for konsekvensene dersom de blir sendt tilbake til heimlandet. Her blir de møtt med harde krav til dokumentasjon, til tross for våre erfaringer om at vold mot kvinner er vanskelig å dokumentere.

Vil statsråden ta opp denne problematikken som et ledd i oppfølginga av FNs kvinnekonvensjon?


Les hele debatten