Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om hvorvidt politiet har gode nok hjemler om å informere om personer som tidligere er dømt for alvorlige forbrytelser, eller andre potensielt farlige personer

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Mener statsråden at politiet har gode nok hjemler til å informere nabolag, foreldre, skoler, boligutleiere eller andre det måtte angå spesielt, om personer som tidligere er dømt for alvorlige forbrytelser eller andre potensielt farlige personer, som for eksempel enkelte kategorier psykiatriske pasienter?


Les hele debatten