Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Om å sikre at forskrifter med øvre grense for flystøy blir fulgt, da fire fly på Oslo Lufthavn Gardermoen daglig overskrider grensen

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): På Oslo Lufthavn Gardermoen lander og letter 4 fly daglig som slipper ut mer støy enn hva Samferdselsdepartementet gjennom forskrifter har satt som øverste grense. De siste 3 måneder er forskriftene brutt 376 ganger ifølge en undersøkelse foretatt av OSL, og de uttaler at de ikke har myndighet til å sette en stopper for dette. Luftfartstilsynet har ikke reagert til tross for rapporter om forholdene. Situasjonen er uakseptabel for beboerne.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at forskriftene blir fulgt?


Les hele debatten