Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om pengestøtte til et forskningsprosjekt i regi av Fiskeriutvalget på Helgeland vedrørende problemene med den økende kystselbestanden

Datert: 13.10.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 18.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Jeg har flere ganger etterlyst engasjement fra styresmaktene vedrørende problemene med den økende kystselbestanden. Det er nå etablert et forskningsprosjekt i regi av Fiskeriutvalget på Helgeland som oppfølging av tilrådinger gitt i NOU 1990:12 Landsplan for forvaltning av kystsel. Prosjektet er et spleiselag med totalramme på 1 880 000 kroner og mangler nå 880 000 kroner for å være fullfinansiert, slik at sluttrapport kan skrives.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe dette prosjektet?


Les hele debatten