Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om å innføre en maksimal, fornuftig leietid for dyrkede arealer som staten leier ut, og slik åpne for flest mulig interessenter

Datert: 13.10.2000
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 18.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark, som andre steder i Norge, leier staten ut dyrket areal.

Vil statsråden åpne for en praksis, slik at flest mulig interessenter kan få leie disse arealene ved at det innføres en maksimal, fornuftig leietid?


Les hele debatten