Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Om tiltak for å fjerne fattigdommen blant barn i Norge

Datert: 13.10.2000
Fremsatt av: Øystein Djupedal (SV)
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 18.10.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det er dokumentert at det finnes 70 000 fattige barn i dette landet. Regjeringen har ved flere anledninger anerkjent dette som et problem.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for å fjerne fattigdommen blant barn i Norge?


Les hele debatten