Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Om flere eksempler i Haugesund-distriktet hvor søk etter savnede for en stor del har vært finansiert av foreldre og frivillige

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I haugesundsdistriktet har vi i løpet av mindre enn ett år hatt to eksempler på at søk etter savnede i stor utstrekning har vært finansiert av foreldre og andre frivillige.

Synes statsråden dette er riktig i et av verdens rikeste land, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å bedre på denne uverdige situasjonen?


Les hele debatten