Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å legge E18 Mossevegen i tunnel vha. et foreliggende forslag til løsning via privat finansiering

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Fra flere politiske hold er det tatt til orde for nødvendigheten av snarest å legge E18 Mosseveien i tunnel. Det foreligger et forslag til løsning via privat finansiering (Offentlig Privat Samarbeid) som gjør at dette kan løses raskt. Dette vil føre til store miljømessige, trafikksikkerhetsmessige og transportøkonomiske gevinster.

Vil Regjeringen ta initiativ til at prosjekt som innebærer OPS-finansiering av E18 Mosseveien blir iverksatt snarest?


Les hele debatten