Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om Norges Banks gjentatte renteforhøyelser, sett i forhold til kronas styrke gjennom lang tid og valutaforskriftens pengepolitiske mål om å stabilisere krona mot euroen

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I valutaforskriften er målet for pengepolitikken å stabilisere norske kroner mot den felles europeiske valutaen. Krona har nå gjennom lang tid vært sterk mot Euroen, på tross for det har sentralbanken satt opp renta flere ganger. Det kan derfor virke som Regjeringa har akseptert at sentralbanken skal ha en friere stilling i utøvelsen av sitt mandat, og på den måten endre målene for pengepolitikken.

Aksepterer statsråden at han dermed ikke skal ha innflytelse på rentefastsettelsen til Norges Bank?


Les hele debatten