Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at de humanitære organisasjonene vurderer å trekke seg fra den nye Utlendingsnemnda, og hvilke endringer som er planlagt i forutsetningene for nemndas arbeid

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Gjennom media har de humanitære organisasjonene gjort kjent at de vurderer å trekke seg som medlemmer av den nye Utlendingsnemnda.

Hvilke planer har statsråden om endringer i forutsetningene for nemnda sitt arbeid i forhold til Stortingets tidligere vedtak?


Les hele debatten