Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak overfor bustadlause komande vinter og meir langsiktig

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ifølgje Utjamningsmeldinga hastar det med tiltak overfor bustadlause.

Kva har statsråden føreteke seg for å sikra fleire i denne gruppa både "tak over hovudet" komande vinter og meir langsiktig oppfylgjing med sikte på permanent bustad?


Les hele debatten