Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helseministeren

Om bruk av bedøvelse ved abortinngrep, i lys av en økende erkjennelse av at fostre kan føle smerte tidligere enn man før har vært klar over

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): I avisen Verdens Gang 1. september 2000 refereres det til uttalelser fra faglig hold, hvor det kommer frem at det nå er en økende erkjennelse av at foster kan føle smerte på et tidligere stadium enn man før har vært klar over. Dette har medført en diskusjon om bruk av bedøvelse ved abortinngrep.

Vil statsråden på bakgrunn av økende kunnskap om dette, ta initiativ til å få utredet behovet for slike endringer ved utførelse av abortinngrep, og eventuelt ved andre relevante inngrep under svangerskapet?


Les hele debatten