Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at det sentrale austlandsområdet sin del av statlege investeringar har auka frå 24 til 61 pst. frå 1988 til 1998

Datert: 13.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ein rapport som Asplan-VIAK har utarbeidd for Kommunal-og regionaldepartementet viser at det sentrale austlandsområdet sin del av statlege investeringar i ein tiårsperiode, frå 1988 til 1998, har auka frå 24 til 64 pst.

Ynskjer statsråden at ei slik utvikling skal forsterkast i åra framover, eller vil ho ta initiativ til ei vriding til fordel for øvrige fylke og regionar?


Les hele debatten