Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å få bedret samarbeidet med Russland om forskning på felles fiskeribestander

Datert: 13.10.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 18.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Best mulig bestandsanslag for våre fiskeriressurser er avgjørende for maksimal utnyttelse og fortjeneste for Norge. Forskningen på fellesbestander som forvaltes av Russland og Norge har de siste årene lidt under at der har vært vanskelig og til dels umulig for norske forskningsfartøy å få drive forskning og registrering i russisk sone.

Hvilken strategi har statsråden for å få bedret forskningssamarbeidet med Russland?


Les hele debatten