Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å sikre driften av den palliative sengeenheten ved Telemark sentralsjukehus med kompetanseteam for langtkommende kreftpasienter

Datert: 18.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Telemark Sentralsykehus har som det eneste sentralsykehus i landet etablert en egen palliativ sengeenhet med kompetanseteam for langtkommende kreftpasienter.

Hvordan kan statsråden medvirke til å sikre driften av denne enheten også i år 2001?


Les hele debatten