Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Om å legge fram den varslede stortingsmeldingen om redningshelikoptertjenesten raskest mulig, og ta opp nedbyggingen av redningsberedskapen langs kysten i sin fulle bredde

Datert: 19.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Redningsberedskapen på kysten har blitt bygd ned den siste tida, og står i fare for å bli ytterligere svekket for neste år. Denne usikkerheten blir forsterket av de stadige utsettelsene av den varslede stortingsmeldingen om redningshelikoptertjenesten.

Vil statsråden sørge for at den varslede stortingsmeldingen legges fram raskest mulig, og at nedbyggingen av redningsberedskapen langs kysten tas opp i sin fulle bredde?


Les hele debatten