Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Om å sikre korrekt informasjon om helsefare ved bruk av snus, da en svensk rapport viser at det ikke finnes noen sikker sammenheng mellom snus og kreft

Datert: 19.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Norske snusbokser har en advarsel fra Sosial- og helsedepartementet om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Den svenske Socialstyrelsens rapport 1997:11 viser at det ikke finnes en sikker sammenheng mellom snus og kreft. I Sverige har myndighetene besluttet å fjerne advarselsmerkingen på snusboksene. Effektivt folkehelsearbeid er avhengig av vitenskapelig holdbar informasjon fra myndighetene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at departementet gir korrekt informasjon om snus?


Les hele debatten