Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om begrunnelsen for å sentralisere Fiskeridirektoratets ytre etat i Nordland til Bodø

Datert: 19.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeridirektoratets ytre etat har i Nordland vært ledet av delt administrasjon. Svolvær har vært hovedkontor for kontroll og utøvende virksomhet, mens den overordnede administrasjon, ved regionsjefen, har ligget i Bodø. Denne ordningen har fungert tilfredsstillende. Nå foreslår Fiskeridepartementet å legge hele virksomheten til Bodø. En hemmelig rapport skal visstnok konkludere med at sentraliseringen til Bodø vil koste 4 mill. kroner ekstra pr. år.

Hva er begrunnelsen for å sentralisere virksomheten?


Les hele debatten