Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om å ta eit initiativ overfor NATO-landa, slik at den nye amerikanske presidenten vil møta ei felles europeisk haldning om ikkje å gjennomføre USA sine planar om eit rakettforsvar

Datert: 20.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): USA har i lengre tid arbeidd med planar om å byggje ut eit rakettforsvar (National Missile Defense). Den endelege avgjerdsla om dette er overlate til den nye amerikanske presidenten. Mange europeiske NATO-land har vore kritiske til dei amerikanske planane.

Vil utanriksministeren ta et initiativ ovanfor NATO-landa, slik at den nye amerikanske presidenten vil møte ei felles europeisk haldning om ikkje å gjennomføre planane om eit rakettforsvar?


Les hele debatten