Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til helseministeren

Om at Kysthospitalet i Stavern, som driver rehabilitering av pasienter med komplekse tilstander, har fått store inntektstap pga. en justering av regelverket for innsatsstyrt finansiering

Datert: 20.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): Kysthospitalet i Stavern er et fylkeskommunalt spesialsykehus for rehabilitering av pasienter med komplekse tilstander. En justering av regelverket for innsatsstyrt finansiering, som ble foretatt av Bondevik-regjeringen for inneværende år, gir Kysthospitalet en inntektsreduksjon fra nær 30 mill. kroner i 1999 til ca. 8. mill. kroner i 2000 for tilnærmet samme aktivitetsnivå.

Ser statsråden noen mulighet for aktivt å bidra til å forhindre at tilbudet i Helseregion sør reduseres?


Les hele debatten