Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om prioritering av byggeprosjekter ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Stavanger blant bygg på Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets område

Datert: 20.10.2000
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 25.10.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I St.prp. nr. 1 (1999-2000) skriver Regjeringen når det gjelder bygg på Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets område, så vil en først prioritere oppstart av byggeprosjektene ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Stavanger.

Står denne Regjeringen ved denne prioriteringen?


Les hele debatten