Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om tiltak for å få flere politifolk til å stå lenger i utadrettet gatetjeneste, noe som er avgjørende for å komme den økende voldskriminaliteten til livs

Datert: 20.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I 1. halvår 2000 har det vært en foruroligende økning i anmeldte voldsforbrytelser, spesielt legemsbeskadigelse generelt, legemsbeskadigelse med kniv og trusler med kniv og skytevåpen. Skal denne utviklingen stoppes, kreves ekstra innsats fra politiet og samfunnet for øvrig.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre gode karrieremuligheter, og på andre måter belønne at flere politifolk velger å stå lenger i utadrettet gatetjeneste, noe som er avgjørende for å komme den økende voldskriminaliteten til livs?


Les hele debatten