Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til miljøvernministeren

Om at Tautra med Svaet naturreservat i Nord-Trøndelag står i fare for å bli ødelagt som fuglereservat med Ramsar-status hvis et nødvendig bruprosjekt ikke får statsstøtte

Datert: 20.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Tautra Ramsar-området i Nord-Trøndelag står i fare for å bli ødelagt som internasjonalt fuglereservat. En veimolo må åpnes og bro bygges. Dersom dette prosjektet ikke får statlig støtte, må det skrinlegges.

Mener statsråden at fuglereservatet kan bevare sin Ramsar-status hvis broprosjektet skrinlegges?


Les hele debatten