Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kommunal- og regionalministeren

Om Regjeringens linje i saker hvor utlendinger som studerer i Norge, ønsker å bli her etter utdannelsen

Datert: 26.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Arbeids- og administrasjonsministeren skapte i Stortingets muntlige spørretime 25. oktober 2000 usikkerhet om Regjeringens linje i saker hvor utlendinger som studerer i Norge ønsker å bli her etter utdannelsen.

Følger Regjeringen en politikk hvor studentene som hovedregel skal reise hjem, eller skal det gjøres en individuell vurdering hvor det tas hensyn til om personen kommer til å reise til et annet vestlig land, slik Regjeringen Bondevik la opp til i en forskriftsjustering?


Les hele debatten