Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om vedtak om innføring av eiendomsskatt i Arendal og Grimstad, og hva som bør forstås med begrepet "byvis" i eiendomsskatteloven

Datert: 26.10.2000
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 01.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Byene Arendal og Grimstad har fattet vedtak om å innføre eiendomsskatt på privatboliger. Flere mener imidlertid at grensene som er fastsatt for eiendomsskatten er ulovlige. I § 3 i lov om eigedomsskatt til kommunane står det: "Kommunestyret kan berre skrive ut eigedomsskatt i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis...". Hva som er "byvis" er imidlertid ofte uklart og blir følgelig kilde til konflikter og rettssaker.

Vil statsråden redegjøre for hva som bør forstås med "byvis"?


Les hele debatten