Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til sosialministeren

Om å sikra at alle som kan nytte det lovfesta tilbodet om personlege assistentar for funksjonshemma, får dette tilbodet

Datert: 26.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Frå 1. mai 2000 vart det lovfesta at alle funksjonshemma har rett til å få brukarstyrt personleg assistanse, men nesten halvparten av kommunane gjev ikkje dette tilbodet til sine funksjonshemma. No er det og fleire kommunar og bydelar som vil ta frå funksjonshemma dei personlege assistentane, i strid med stortingsvedtaket.

Kva vil statsråden gjera for å sikre at alle som kan nytte dette tilbodet får det?


Les hele debatten