Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om fremdriften i statens salg av 49 pst. av aksjene i AS Olivin

Datert: 26.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Regjeringen forslo i Revidert nasjonalbudsjett å selge 49 pst. av aksjene i AS Olivin. I august 2000 ble Fondsfinans ASA satt til å forestå nedsalget, og prospektet var ferdig utarbeidet i september. Hverken Nærings- og handelsdepartementet eller styret i AS Olivin har til dags dato godkjent prospektet, slik at forhandlingene med potensielle kjøpere trekker ut i tid.

Hva skjer med fremdriften i saken?


Les hele debatten