Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om at Regjeringa sitt forslag om 20 professorat øyremerka til kvinner kan bli kjent ulovleg av EFTA-domstolen, og om sjølvråderetten på dette området

Datert: 27.10.2000
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 01.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I sommar fann EFTA-domstolen ut at ei svensk ordning med eigne kvinneprofessorat er i strid med EU-direktivet om likestilling. Regjeringa sitt forslag om 20 professorat øyremerka til kvinner, kan såleis også bli kjende ulovleg. Kvotering av kvinner er omstridd, men viser seg å vere eit effektivt virkemiddel i likestillingsarbeidet.

Kva vil Regjeringa gjere for å behalde sjølvråderetten på dette området, slik at likestillingsarbeidet kan styrkjast?


Les hele debatten